Tantum Verde kloktadlo

Léčí

 • Bolest v krku, bojuje proti zánětu
 • Záněty a otoky mandlí, nosohltanu, hltanu
 • Afty a další zánětlivá onemocnění
 • Podpůrná léčba po chirurgických a stomatologických zákrocích

Dávkování

 • Děti od 6 let a dospělí vyplachují či kloktají 10—15 ml až 6x denně
 • Kloktejte minimálně půl minuty po 1,5 až 3 hodinách.
 • Dětem od 4 let, které neumí kloktat, se ústní dutina vytírá tamponem namočeným v neředěném roztoku.

Kdy je vhodné použít Tantum Verde?

Tantum Verde je možné použít při jakémkoliv zánětlivém onemocnění dutiny ústní a krku. Nejlepší výsledky má při zmírnění bolesti v krku a u začínající angíny.

Použijte Tantum Verde, pokud se u vás projevují tyto příznaky:

 • zarudnutí
 • otok
 • zteplání postiženého místa
 • bolest

Jak v průběhu dne užívat přípravky Tantum Verde?

DenPastilkyPři bolesti v krku je vhodné přes den používat pastilky.
NocKloktadloPro důkladné ošetření před spaním použijte Tantum Verde ve formě spreje nebo kloktadla.
SprejU silné bolesti v krku použijte Tantum Verde Spray Forte, který je 2x silnější a účinnější než jiné tekuté formy Tantum Verde.
Děti
Pro děti od 6 let doporučujeme pastilky Tantum Verde s různými příchutěmi.
Diabetici
Přípravky Tantum Verde neobsahují žádný cukr, jsou tak vhodné i pro diabetiky.
Dospělí
Všechny formy Tantum Verde jsou vhodné pro dospělé.
Celiaci
Přípravky Tantum Verde neobsahují lepek. Jsou tedy vhodné i pro celiaky.
1
Mohou pastilky Tantum Verde užívat i děti?
Ano, pro děti od 6 let jsou vhodné pastilky s jemnou citrónovou nebo mátovou příchutí.
2
Mohou Tantum Verde Spray užívat i děti?
Ano, Tantum Verde Spray je určen pro děti od 6 let.
3
Mohou Tantum Verde Roztok užívat i děti?
Ano, Tantum Verde Roztok je určen ke kloktání pro děti od 6 let a pro dospělé. Dětem od 4 let, které neumí kloktat, doporučujeme vytírat dutinu ústní tamponem namočeným v neředěném roztoku.
4
Má Tantum Verde nějaké nežádoucí účinky?
Podle klinických studií jsou vedlejší účinky Tantum Verde minimální a klinicky nevýznamné. Pacienti mohou mít po první aplikaci pocit trnutí jazyka, tento pocit by však měl odeznít během 5 minut.
5
Je Tantum Verde vhodný pro diabetiky?
Ano. Tantum Verde neobsahuje cukr a mohou ho tak používat i diabetici.
6
Je Tantum Verde vhodný pro těhotné?
Ne. Přípravky Tantum Verde nejsou vhodné pro těhotné ženy. Pro jeho užití se poraďte se svým lékařem.
7
Mohou užívat přípravky Tantum Verde i lidé s celiakií?
Ano, přípravky Tantum Verde neobsahují lepek.
8
Kdy je vhodné použít Tantum Verde?
Tantum Verde je možno použít při jakémkoliv zánětlivém onemocnění v dutině ústní a krku. Nejlepší výsledky má však při léčbě bolesti v krku a u začínajíc angíny.
9
Je Tantum Verde účinný proti aftům?
Ano, k léčbě aftů je možné použít všechny formy léku.
10
Působí Tantum Verde jen proti bolesti v krku během nachlazení?
Ne, Tantum Verde je možné použít i po návštěvě zubního lékaře (popř. po stomatochirurgických zákrocích v dutině ústní) ke zmírnění bolesti. Zde je vhodný především Tantum Verde ve formě roztoku.
11
Trpím častou bolestí v krku, jejíž příčinou není nachlazení (neprochladil/a jsem se). Je to možné?
Ano, bolest v krku může mít i jiné příčiny (např. pobyt v klimatizovaných/přetopených místnostech, kouření apod.)

TANTUM VERDE

1,5 mg/ml kloktadlo
benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
  informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Tantum Verde a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde používat
 3. Jak se přípravek Tantum Verde používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tantum Verde uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tantum Verde a k čemu se používá

Přípravek Tantum Verde je roztok, který je určen k vyplachování ústní dutiny, ke kloktání či vytírání úst – potírání postižených míst. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky.
Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Roztok je účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. Přípravek je určen k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, aftech apod. Roztok je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. Přípravek smí používat dospělí, dospívající a děti od 6 let. U dětí od 4 let je možno postižené místo potírat tamponem namočeným v roztoku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde používat

Nepoužívejte přípravek Tantum Verde

 • jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • pokud kojíte.

Upozornění a opatření
Před použití přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání přípravku s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek se má v těhotenství používat pouze po poradě s lékařem. Přípravek nesmí používat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Tantum Verde nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Tantum Verde obsahuje 9,6 % obj. etanolu (alkohol) a methylparaben. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Tantum Verde používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se používá neředěný k vyplachování úst, ke kloktání, nebo vytírání úst – potírání postižených míst. Neurčí-li lékař jinak, vyplachuje či kloktá se minimálně půl minuty až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. Přípravek se používá obvykle po jídle, v množství 10 – 15 ml, což odpovídá 1 – 2 polévkovým lžícím neředěného roztoku. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tantum Verde, než jste měl(a)
Náhodné polknutí menšího množství roztoku není nebezpečné. Pokud náhodně požijete příliš velké množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tantum Verde
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou vyskytnout.
Bezprostředně po použití přípravku se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k nevolnosti a nucení na zvracení.

S frekvencí výskytu není známo se mohou objevit:

 • alergická reakce (přecitlivělost),
 • závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Tantum Verde uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tantum Verde obsahuje

 • Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jeden ml roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, glycerol, methylparaben (E 218), aroma máty peprné, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E 131), čištěná voda.

Jak přípravek Tantum Verde vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Tantum Verde je zelený, čirý roztok s mentolovou vůní v bezbarvé skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem (PP/PE). Bezpečnostní uzávěr lze otevřít zatlačením na víčko směrem dolů a současným otáčením uzávěrem.

Velikost balení: 120 ml, 240 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70, 00181 Řím, Itálie (sídlo společnosti), Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Itálie (výrobní místo)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2016


Jak vyzrát nad bolestí v krku?

Objevte rady a tipy na našem blogu

Zpátky do práce i do školy: Proč imunita trpí? –1. díl

Proč býváme po návratu do pracovního procesu náchylnější k nachlazení? Přečtěte si rozhovor s imunologem MUDr. Peterem Mikoláškem z Kliniky dětských infekčních nemocí Dětské nemocnice FN Brno, který vám odhalí odpovědi na otázky, které vám dlouho vrtaly hlavou. Proč jsme po návratu z dovolené nebo prázdnin zpět do pracovního a školního procesu často nemocní? Za vyšším výskytem onemocnění po […]

Letní bolest v krku: 5 hrozeb a 5 řešení

Nepokazte si letní plány bolestí v krku. Přečtěte si, kde všude na vás může číhat i jak s ní zatočíte. 5 hrozeb… 1.      Klimatizace Celodenní sezení v kanceláři, cestování autem i nakupování v obchodních centrech má v létě velkou nevýhodu – klimatizaci, která je jedním z největších nepřátel vašeho krku. Přesušený vzduch oslabuje sliznice dýchacích cest, které jsou tak náchylnější k útokům […]

Pijete zdravě? Je to jednoduché!

Dodržovat správný pitný režim není žádná věda, chce to jen trochu vaší pozornosti a zvyku. Přečtěte si, jak na to. Ani málo, ani moc Neexistuje samozřejmě žádný univerzální recept, ale měli byste se vydat zlatou střední cestou – nepít málo, ale ani se přepíjet. Kolik tekutin je tedy tak akorát? Jako rozumný průměr se uvádí […]