Tantum Verde spray

Jak vám pomůže?

 • Léčí bolest v krku, bojuje proti zánětu
 • Záněty mandlí, nosohltanu, afty a další zánětlivá onemocnění
 • Symtomatická léčba po stomatochirurgických zákrocích v dutině ústní

Dávkování

 • Děti od 6 do 12 let 1—3 vstřiky,  2 – 6x denně
 • Dospělý a dospívající od 12 let 4—8 vstřiků, 2 – 6x denně
 • Aplikujte po jídle, interval mezi aplikacemi je 1,5 až 3 hodiny

Kdy je vhodné použít Tantum Verde?

Tantum Verde je možné použít při jakémkoliv zánětlivém onemocnění dutiny ústní a krku. Nejlepší výsledky má při zmírnění bolesti v krku a u začínající angíny.

Použijte Tantum Verde, pokud se u vás projevují tyto příznaky:

 • zarudnutí
 • otok
 • zteplání postiženého místa
 • bolest

Jak v průběhu dne užívat přípravky Tantum Verde?

DenPastilkyPři bolesti v krku je vhodné přes den používat pastilky.
NocKloktadloPro důkladné ošetření před spaním použijte Tantum Verde ve formě spreje nebo kloktadla.
SprejU silné bolesti v krku použijte Tantum Verde Spray Forte, který je 2x silnější a účinnější než jiné tekuté formy Tantum Verde.
Děti
Pro děti od 6 let doporučujeme pastilky Tantum Verde s různými příchutěmi.
Diabetici
Přípravky Tantum Verde neobsahují žádný cukr, jsou tak vhodné i pro diabetiky.
Dospělí
Všechny formy Tantum Verde jsou vhodné pro dospělé.
Celiaci
Přípravky Tantum Verde neobsahují lepek. Jsou tedy vhodné i pro celiaky.
1
Mohou pastilky Tantum Verde užívat i děti?
Ano, pro děti od 6 let jsou vhodné pastilky s jemnou citrónovou nebo mátovou příchutí.
2
Mohou Tantum Verde Spray užívat i děti?
Ano, Tantum Verde Spray je určen pro děti od 6 let.
3
Mohou Tantum Verde Roztok užívat i děti?
Ano, Tantum Verde Roztok je určen ke kloktání pro děti od 6 let a pro dospělé. Dětem od 4 let, které neumí kloktat, doporučujeme vytírat dutinu ústní tamponem namočeným v neředěném roztoku.
4
Má Tantum Verde nějaké nežádoucí účinky?
Podle klinických studií jsou vedlejší účinky Tantum Verde minimální a klinicky nevýznamné. Pacienti mohou mít po první aplikaci pocit trnutí jazyka, tento pocit by však měl odeznít během 5 minut.
5
Je Tantum Verde vhodný pro diabetiky?
Ano. Tantum Verde neobsahuje cukr a mohou ho tak používat i diabetici.
6
Je Tantum Verde vhodný pro těhotné?
Ne. Přípravky Tantum Verde nejsou vhodné pro těhotné ženy. Pro jeho užití se poraďte se svým lékařem.
7
Mohou užívat přípravky Tantum Verde i lidé s celiakií?
Ano, přípravky Tantum Verde neobsahují lepek.
8
Kdy je vhodné použít Tantum Verde?
Tantum Verde je možno použít při jakémkoliv zánětlivém onemocnění v dutině ústní a krku. Nejlepší výsledky má však při léčbě bolesti v krku a u začínajíc angíny.
9
Je Tantum Verde účinný proti aftům?
Ano, k léčbě aftů je možné použít všechny formy léku.
10
Působí Tantum Verde jen proti bolesti v krku během nachlazení?
Ne, Tantum Verde je možné použít i po návštěvě zubního lékaře (popř. po stomatochirurgických zákrocích v dutině ústní) ke zmírnění bolesti. Zde je vhodný především Tantum Verde ve formě roztoku.
11
Trpím častou bolestí v krku, jejíž příčinou není nachlazení (neprochladil/a jsem se). Je to možné?
Ano, bolest v krku může mít i jiné příčiny (např. pobyt v klimatizovaných/přetopených místnostech, kouření apod.)

TANTUM VERDE SPRAY, 1,5 mg/ml
TANTUM VERDE SPRAY FORTE, 3 mg/ml

orální sprej
benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte používat
 3. Jak se přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku je benzydamini hydrochloridum, což je látka s protizánětlivým, bolest tlumícím, mírným místně znecitlivujícím a desinfekčním účinkem.

Přípravek se užívá k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku spojených s bolestí (jako např. afty, zánět nosohltanu, zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní). Dále se užívá k podpůrné léčbě po ošetření zubů a po chirurgických zákrocích v ústní dutině a krku; v těchto indikacích se přípravek užívá na doporučení lékaře.

Přípravek Tantum Verde Spray je vzhledem k lékové formě vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let, a to jen u těch, které jsou schopny spolupráce (zadržet dech při aplikaci). Přípravek Tantum Verde Spray Forte je určen pro dospělé pacienty. Přípravek je zvlášť vhodný pro pacienty, kteří mají problémy s kloktáním.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte užívat

Neužívejte přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Dlouhodobé užívání přípravku může vést ke vzniku přecitlivělosti, proto přípravek užívejte pouze po dobu nezbytně nutnou k léčbě. V případě přecitlivělosti přerušte užívání přípravku. Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů, proto je v případě neúčinnosti léčby vhodná návštěva zubního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků.

Přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte s jídlem

Aplikujte přípravek po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V době těhotenství se přípravek může používat pouze po poradě s lékařem. Průnik benzydamin-hydrochloridu do mateřského mléka nelze vyloučit, proto by přípravek neměl být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.

Přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahuje methylparaben.

Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tantum Verde Spray
Dospělí a dospívající od 12 let: 4 – 8 vstřiků 2 – 6krát denně. Použití u dětí: děti od 6 do 12 let: 1 – 3 vstřiky 2 – 6krát denně.

Tantum Verde Spray Forte
Dospělí: 2 – 4 vstřiky 2 – 6krát denně.
Přípravek v této koncentraci není určen pro děti.

Interval mezi aplikacemi je 1,5 – 3 hodiny.

Návod k použití:

 1. Otočte ústní aplikátor (bílou trubičku) do polohy kolmé k lahvičce.
 2. Přiložte aplikátor k ústům a namiřte na postižené místo v ústech či krku.
 3. Silně zmáčkněte dávkovací pumpičku na horní ploše lahvičky tolikrát, kolik vstřiků je předepsáno. Během jednoho stisku dojde k jednomu vstřiku. Po dobu aplikace zadržte dech.

Před prvním použitím několikrát stiskněte dávkovací pumpičku, aby byla zajištěna aplikace stejnoměrných dávek.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, objeví se horečka či jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte, než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nejsou známy a vzhledem k aplikační formě jsou velmi nepravděpodobné.

Pokud by k předávkování přesto došlo, může se projevit příznaky, jako jsou poruchy spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé skvrny) nebo kožní projevy (vyrážka nebo zvýšená citlivost na světlo). Tyto příznaky samy odezní.
V případě předávkování se doporučuje vyvolat zvracení. Polknutí menšího množství přípravku je neškodné.

Pokud náhodně požijete příliš velké množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000):

 • pálení v ústech či snížená citlivost v ústech (tyto účinky mohou být způsobeny ethylalkoholem

obsaženým v přípravku)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • alergická reakce (přecitlivělost)
 • závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahuje

Tantum Verde Spray

 • Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 0,15 g ve 100 ml roztoku (1 vstřik představuje0,17 ml roztoku).
 • Pomocnými látkami jsou glycerol, ethanol 96 %, sacharin, hydrogenuhličitan sodný,methylparaben (E218), aroma máty peprné, polysorbát 20, čištěná voda.

Tantum Verde Spray Forte

 • Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 0,30 g ve 100 ml roztoku (1 vstřik představuje0,17 ml roztoku).
 • Pomocnými látkami jsou glycerol 85 %, ethanol 96 %, sodná sůl sacharinu, methylparaben(E218), glyceromakrogol-hydroxystearát, aroma máty peprné, čištěná voda.

Jak přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bezbarvý čirý roztok s mátovou chutí a vůní.
Obal: HDPE lahvička s mechanickou dávkovací pumpičkou a s PE ústním aplikátorem, krabička. Velikost balení: Tantum Verde Spray 30 ml, Tantum Verde Spray Forte 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2016


Jak vyzrát nad bolestí v krku?

Objevte rady a tipy na našem blogu

Zpátky do práce i do školy: Proč imunita trpí? –1. díl

Proč býváme po návratu do pracovního procesu náchylnější k nachlazení? Přečtěte si rozhovor s imunologem MUDr. Peterem Mikoláškem z Kliniky dětských infekčních nemocí Dětské nemocnice FN Brno, který vám odhalí odpovědi na otázky, které vám dlouho vrtaly hlavou. Proč jsme po návratu z dovolené nebo prázdnin zpět do pracovního a školního procesu často nemocní? Za vyšším výskytem onemocnění po […]

Letní bolest v krku: 5 hrozeb a 5 řešení

Nepokazte si letní plány bolestí v krku. Přečtěte si, kde všude na vás může číhat i jak s ní zatočíte. 5 hrozeb… 1.      Klimatizace Celodenní sezení v kanceláři, cestování autem i nakupování v obchodních centrech má v létě velkou nevýhodu – klimatizaci, která je jedním z největších nepřátel vašeho krku. Přesušený vzduch oslabuje sliznice dýchacích cest, které jsou tak náchylnější k útokům […]

Pijete zdravě? Je to jednoduché!

Dodržovat správný pitný režim není žádná věda, chce to jen trochu vaší pozornosti a zvyku. Přečtěte si, jak na to. Ani málo, ani moc Neexistuje samozřejmě žádný univerzální recept, ale měli byste se vydat zlatou střední cestou – nepít málo, ale ani se přepíjet. Kolik tekutin je tedy tak akorát? Jako rozumný průměr se uvádí […]